Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0973600888     hoặc:  0973600888    
Danh mục Sản phẩm
Apple iPhone 4 16GB White (Bản quốc tế)
Giá bán: 5.100.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A:6100k---B:5900K

- Xách tay (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Apple iPhone 3GS 8GB White (Bản quốc tế)
Giá bán: 1.590.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A: 2300K---B:2100k

- Xách tay (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Apple iPhone 4 16GB Black (Bản quốc tế))
Giá bán: 4.900.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A:5600k---B:5400K

- Xách tay (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Apple iPhone 5 16GB Black (Bản quốc tế)
Apple iPhone 5 16GB Black (Bản quốc tế)
Giá bán: 10.490.000 VNĐ
Apple iPhone 5 16GB Black (Bản quốc tế)
Giá bán: 10.490.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : FULL BOX

- BN: 14000K--- A:11500k

- Xách tay (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

?i?n tho?i Sky IM- A850
?i?n tho?i Sky IM- A850
Giá bán: 6.300.000 VNĐ
?i?n tho?i Sky IM- A850
Giá bán: 6.300.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- BN: 8000K----A:6300K

- Xách tay hàn qu?c ( K - S - L )

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

LG Optimus G(LG-F180)
LG Optimus G(LG-F180)
Giá bán: 5.900.000 VNĐ
LG Optimus G(LG-F180)
Giá bán: 5.900.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A: 5900K

- Xách tay hàn qu?c (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

LG Optimus G Pro
LG Optimus G Pro
Giá bán: 11.000.000 VNĐ
LG Optimus G Pro
Giá bán: 11.000.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : FULL BOX

- BN:11000K

- Xách tay hàn qu?c (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i)
Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i)
Giá bán: 3.500.000 VNĐ
Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i)
Giá bán: 3.500.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- LN: 4300K---A: 3500K

- Xách tay (?en- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Nokia Lumia 920
Nokia Lumia 920
Giá bán: 7.500.000 VNĐ
Nokia Lumia 920
Giá bán: 7.500.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A: 7500K

- Xách tay (?en- Tr?ng-H?ng-??-Vàng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Samsung I9502 (Galaxy S4)
Samsung I9502 (Galaxy S4)
Giá bán: 11.800.000 VNĐ
Samsung I9502 (Galaxy S4)
Giá bán: 11.800.000 VNĐ

- Tình tr?ng máy : M?i 99%Model

- A: 11800K

- Xách tay hàn qu?c (Xanh- Tr?ng)

- L?i 1 ??i 1 : Trong 1 tu?n n?u có l?i nhà SX

Sạc iphone 5
Sạc iphone 5
Giá bán: 80.000 VNĐ
Sạc iphone 5
Giá bán: 80.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- 3 lo?i ??u có

?p l?ng iphone 4, 4s
?p l?ng iphone 4, 4s
Giá bán: 100.000 VNĐ
?p l?ng iphone 4, 4s
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u nh?a cao c?p

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Pin iphone 4,4s
Pin iphone 4,4s
Giá bán: 650.000 VNĐ
Pin iphone 4,4s
Giá bán: 650.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: Nguyên b?n theo máy

- S?n sàng bóc màn hình nguyên b?n c?a m?i lo?i máy ?ang có

- Màn hình + c?m ?ng iPhone 4

Dock s?c Iphone 3-4
Dock s?c Iphone 3-4
Giá bán: 200.000 VNĐ
Dock s?c Iphone 3-4
Giá bán: 200.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Dock s?c Iphone 5
Dock s?c Iphone 5
Giá bán: 200.000 VNĐ
Dock s?c Iphone 5
Giá bán: 200.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

S?c iphone 3, 4
S?c iphone 3, 4
Giá bán: 50.000 VNĐ
S?c iphone 3, 4
Giá bán: 50.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- 3 lo?i ??u có

Tai nghe iphone 4,4s
Tai nghe iphone 4,4s
Giá bán: 100.000 VNĐ
Tai nghe iphone 4,4s
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Tai nghe iphone 3,3gs
Tai nghe iphone 3,3gs
Giá bán: 50.000 VNĐ
Tai nghe iphone 3,3gs
Giá bán: 50.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

cable iphone 5 chinh hang
cable iphone 5 chinh hang
Giá bán: 800.000 VNĐ
cable iphone 5 chinh hang
Giá bán: 800.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

cable iphone 3-4 chinh hang
cable iphone 3-4 chinh hang
Giá bán: 500.000 VNĐ
cable iphone 3-4 chinh hang
Giá bán: 500.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Ốp lưng Galaxy sIII
Ốp lưng Galaxy sIII
Giá bán: 100.000 VNĐ
Ốp lưng Galaxy sIII
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u nh?a cao c?p

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Tai nghe Samsung galaxy sIII
Tai nghe Samsung galaxy sIII
Giá bán: 300.000 VNĐ
Tai nghe Samsung galaxy sIII
Giá bán: 300.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Cable Samsung
Cable Samsung
Giá bán: 300.000 VNĐ
Cable Samsung
Giá bán: 300.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Dock s?c Samsung S III
Dock s?c Samsung S III
Giá bán: 150.000 VNĐ
Dock s?c Samsung S III
Giá bán: 150.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Pin Samsung galaxy sII
Pin Samsung galaxy sII
Giá bán: 150.000 VNĐ
Pin Samsung galaxy sII
Giá bán: 150.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Dock s?c Samsung S II
Dock s?c Samsung S II
Giá bán: 150.000 VNĐ
Dock s?c Samsung S II
Giá bán: 150.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Filip cover Galaxy note I
Filip cover Galaxy note I
Giá bán: 100.000 VNĐ
Filip cover Galaxy note I
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Filip cover Galaxy note II
Filip cover Galaxy note II
Giá bán: 100.000 VNĐ
Filip cover Galaxy note II
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Filip cover SII HD
Filip cover SII HD
Giá bán: 100.000 VNĐ
Filip cover SII HD
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

S?c Sky
S?c Sky
Giá bán: 300.000 VNĐ
S?c Sky
Giá bán: 300.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Cable Sky
Cable Sky
Giá bán: 300.000 VNĐ
Cable Sky
Giá bán: 300.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Dock s?c sky A820
Dock s?c sky A820
Giá bán: 150.000 VNĐ
Dock s?c sky A820
Giá bán: 150.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Doc s?c sky A760, A770
Doc s?c sky A760, A770
Giá bán: 150.000 VNĐ
Doc s?c sky A760, A770
Giá bán: 150.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

- Xách tay Hàn Qu?c

Pin sky A760, A770
Pin sky A760, A770
Giá bán: 200.000 VNĐ
Pin sky A760, A770
Giá bán: 200.000 VNĐ

- Tình Tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 1 tháng

Bao da Sky A850
Bao da Sky A850
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da Sky A850
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da Sky A840
Bao da Sky A840
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da Sky A840
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da Sky A770
Bao da Sky A770
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da Sky A770
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da Sky A820
Bao da Sky A820
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da Sky A820
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da Sky A810
Bao da Sky A810
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da Sky A810
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da LG Optimus G
Bao da LG Optimus G
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da LG Optimus G
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

Bao da LG lu6200
Bao da LG lu6200
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bao da LG lu6200
Giá bán: 100.000 VNĐ

- Hàng chu?n Hàn Qu?c

- V?t li?u: Da

- ch?ng va ch?m và tr?y x??c

GIỚI THIỆU
BẢO HÀNH
HỖ TRỢ MUA HÀNG